Qsciences-produkter – Q Sciences Hampa och icke-hampa

Vi är inte längre distributör för Q Sciences-produkter. För webbplatsen Parent Q Sciences Klicka här

QSciencesShop sekretessvillkor

Vi är fast beslutna att skydda våra gäster och tillhandahålla en säker och hälsosam miljö för alla. Läs vår integritetspolicy och användarvillkoren för den här webbplatsen och informationen som finns där. Kontakta gärna vårt företagsteam om du har några frågor.

Integritetspolicy

QSciencesShop (“Oss”, "vi", eller “vår”) driver qsciencesshop.com webbplats och mobilapplikationen (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för samlingen, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med den informationen.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten, du samtycker till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy, termerna som används i denna sekretesspolicy har samma betydelse som i våra allmänna villkor.

Definitioner

 • ServiceService betyderqsciencesshop.com hemsida .
 • Personlig informationMed personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller sannolikt kommer att komma i vår ägo).
 • AnvändningsdataAnvändningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genereras genom användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel, varaktigheten för ett sidbesök).
 • SmåkakorCookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).
 • UppgiftsansvarigPersonuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) avgör syftet för och på vilket sätt all personlig information är, eller ska vara, bearbetas. För syftet med denna integritetspolicy, vi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
 • Databehandlare (eller tjänsteleverantörer) Databehandlare (eller tjänsteleverantör) betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.
 • Registrerad (eller Användare) Registrerad är varje levande person som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När du använder vår tjänst, Vi kan be dig att ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personlig information"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, stat, Provins, Postnummer, Stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot något, eller alla, av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avbeställning eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten via eller via en mobil enhet (”Användningsdata”).

Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som datorns Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med en mobil enhet, denna användningsinformation kan innehålla information såsom vilken typ av mobil enhet du använder, ditt mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobilwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Platsdata

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillstånd att göra det (“Platsdata”). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst via dina enhetsinställningar.

Spårning & Cookies Data

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. i alla fall, om du inte accepterar kakor, du kanske inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

 • Sessionskakor. Vi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.
 • Preferenskakor. Vi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av data

QSciencesShop använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • Att tillhandahålla kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Rättslig grund för QSciencesShop för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang inom vilket vi samlar in den.

QSciencesShop kan behandla dina personuppgifter på grund av:

 • Vi måste göra ett kontrakt med dig
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Behandlingen ligger i våra legitima intressen och åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För betalningshantering
 • Att följa lagen

Lagring av data

QSciencesShop behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel, om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

QSciencesShopkommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras vanligtvis under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagstiftningen om dataskydd kan skilja sig från din jurisdiktions.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att ge oss information, Observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till USA och bearbeta det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till överföringen.

QSciencesShopkommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter, QSciencesShop kan vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Juridiska krav

QSciencesShop kan avslöja dina personuppgifter i god tro som sådan handling är nödvändig för:

 • Att följa en rättslig skyldighet
 • För att skydda och försvara QSciencesShop rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot rättsligt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säkra. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Vår policy för "Spåra inte" -signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi stöder inte Spåra inte (“DNT”). Spåra inte är en preferens som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), du har vissa dataskyddsrättigheter. QSciencesShop syftar till att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter, du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten till tillgång, uppdatera eller ta bort informationen vi har om dig. Närhelst det är möjligt, du kan komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i en strukturerad, maskinläsbart och vanligt format.
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där QSciencesShop förlitar sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för våra räkning, utföra Service-relaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Dotterbolag

Vi är promotorer / oberoende entreprenör / distributör för Qsciences (qsciences.com). Våra kunder går till Qsciences webbplats för att göra det slutliga köpet. Besök qsciences.com och granska derasIntegritetspolicy ochVillkor för vidare detaljer.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget reklamnätverk. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretess & Villkor webbsida: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Beteendemarknadsföring

QSciencesShop använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser för dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk, du kommer att skickas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under åldern 18 ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under åldern 18. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vi vidtar åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett tydligt meddelande om vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Få de senaste erbjudandena, stora rabatter, gratisprover och mycket mer. Gå med nu!