Produkty Qsciences – Q Sciences Konopie i nie konopi

Nie jesteśmy już dystrybutorem produktów Q Sciences. Dla witryny Parent Q Sciences Kliknij tutaj

Warunki korzystania z usług

Nie porady dotyczące opieki zdrowotnej

Celem tej witryny nie jest udzielanie porad medycznych, diagnoza, leczenie lub zapobieganie. Produkty, Informacja, usługi i inne treści dostarczane w tej Witrynie i za jej pośrednictwem, w tym informacje, które mogą być podane w Witrynie (bezpośrednio lub za pośrednictwem linków do witryn osób trzecich przez lekarza lub specjalistę ds. żywienia, są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia (zbiorowo, "Osoba z personelu medycznego") w zakresie diagnozy medycznej lub związanej ze zdrowiem lub opcji leczenia.

Nie należy wykorzystywać informacji ani usług w tej Witrynie do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub do przepisywania jakichkolwiek leków lub innych metod leczenia.. Zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem, i uważnie przeczytaj wszystkie informacje podane przez producenta produktu oraz na lub w każdej etykiecie lub opakowaniu produktu, przed zastosowaniem jakichkolwiek leków lub środków odżywczych, produkt ziołowy lub homeopatyczny, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety lub programu ćwiczeń lub przed zastosowaniem jakiegokolwiek leczenia problemu zdrowotnego.

Ta strona może zawierać reklamy, treści sponsorowane, płatne wstawienia, linki partnerskie lub inne formy zarabiania.

1. Prywatność

Korzystanie z tej witryny podlega warunkom naszej polityki prywatności, która zostaje niniejszym włączona do niniejszej Umowy i stanowi jej część. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie warunków naszego Polityka prywatności. Zastrzegamy sobie prawo, i upoważniasz nas, do korzystania z informacji dotyczących korzystania z tej witryny, Rejestracja konta, oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Ciebie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

2. Prawo autorskie; Znaki towarowe; Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały w Witrynie, w tym projekt Witryny, tekst, grafika, odgłosy, kino, i inne pliki oraz ich wybór i układ (zbiorowo, "Materiały"), są własnością qsciencesshop.com i podlegają i są chronione przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie oraz inne prawa i prawa dotyczące własności intelektualnej. Wszelkie prawa do Materiałów, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są zastrzeżone dla ich odpowiednich właścicieli praw autorskich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie lub w Witrynie, nie możesz kopiować, rozmnażać się, rozprowadzać, opublikować ponownie, Ściągnij, wykonać, pokaz, Poczta, przekazać, wykorzystać, tworzyć dzieł pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek Materiałów w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody qsciencesshop.com lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. qsciencesshop.com, upoważnia Cię do przeglądania i pobierania Materiałów wyłącznie do celów osobistych, użycie niekomercyjne, pod warunkiem, że zachowasz nienaruszone wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności zawarte w oryginalnych Materiałach. Nie możesz modyfikować ani dostosowywać Materiałów w jakikolwiek sposób ani w inny sposób wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych.

3. Spinki do mankietów; Witryny internetowe osób trzecich

Wszelkie łącza w Witrynie do witryn internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli korzystasz z tych linków, opuścisz Stronę qsciencesshop.com nie kontroluje ani nie popiera żadnych takich stron internetowych osób trzecich. Zgadzasz się, że Strony qsciencesshop.com nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, towary lub usługi dostarczane w tych zewnętrznych witrynach internetowych lub za ich pośrednictwem albo do użytku lub niemożności korzystania z takich witryn. You will use these links at your own risk.

Bez ograniczania powyższego, korespondencja lub kontakty biznesowe, lub udział w promocjach, reklamodawcy znalezieni w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym płatności i dostawy powiązanych towarów lub usług, i wszelkie inne warunki, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami, są wyłącznie między Tobą a takim reklamodawcą. Zgadzasz się, że Strony qsciencesshop.com nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców na Stronie.

4. Zrzeczenie się; Ograniczenie odpowiedzialności

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ Z TYM: KORZYSTASZ Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA I ZAWARTE TU MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ WYRAŹNIE PODANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, qsciencesshop.com., JEGO RODZIC, SPÓŁKI ZALEŻNE I INNE SPÓŁKI POWIĄZANE ORAZ ODPOWIEDNI OFICEROWI, DYREKTORZY, PRACOWNICY I INNI PRZEDSTAWICIELE (ZBIOROWO, „Qsciencesshop.com PARTIES”) WYRAŹNIE WYŁĄCZA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE, WŁĄCZNIE Z, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIE PRAW.

Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ WYRAŹNIE PODANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, qsciencesshop.com STRONY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI (ja) WITRYNA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (II) STRONA BĘDZIE NIEPRZERWANA, AKTUALNY, BEZPIECZNE, LUB BEZ BŁĘDÓW, (III) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ​​Z KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (IV) JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUGI, INFORMACJA, LUB INNY MATERIAŁ POZYSKIWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, I (V) WSZELKIE BŁĘDY W WITRYNIE ZOSTANĄ POPRAWIONE. WSZELKIE MATERIAŁY POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB OTRZYMANE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI SĄ WYKONYWANE NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU. BRAK PORAD ANI INFORMACJI, USTNE CZY PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD STRON qsciencesshop.com LUB NA STRONIE LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY STANOWIĄ GWARANCJĘ NIE WYRAŹNIE WYMIENIONĄ W NINIEJSZEJ UMOWIE.

WSZYSTKIE PRODUKTY I USŁUGI ZAKUPIONE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE GWARANCJOM ODPOWIEDNICH PRODUCENTÓW, DYSTRYBUTORZY I / LUB DOSTAWCY, JEŚLI W OGÓLE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, STRONY qsciencesshop.com WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, WŁĄCZNIE Z, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I USŁUG WYMIENIONYCH LUB ZAKUPIONYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, homedisinfectionservices.org STRONY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AWARIE LUB WADĘ PRODUKTU, ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z NORMALNYM ZUŻYCIEM, NIEPOPRAWNE UŻYCIE PRODUKTU, NADUŻYCIE, MODYFIKACJA PRODUKTU, NIEWŁAŚCIWY WYBÓR PRODUKTU I NIEZGODNOŚĆ Z ŻADNYMI WYDRUKOWANYMI WSKAZÓWKAMI. PRODUKTY SĄ WYKONANE TYLKO DLA SUCZEK.

qsciencesshop.com STRONY W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, W TYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (ja) JAKO WYDAWCA INFORMACJI, (II) JAKO SPRZEDAWCA JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG, (III) DLA WSZELKICH WADLIWYCH PRODUKTÓW, (IV) WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEPRAWIDŁOWE INFORMACJE, (V) W PRZYPADKU NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB UJAWNIENIA TWOICH TRANSMISJI LUB DANYCH, (MY) ZA OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W WITRYNIE, LUB (VII) W JAKICHKOLWIEK INNYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z TEJ STRONĄ LUB STRONĄ INTERNETOWĄ STRON TRZECICH. JEST TO KOMPLEKSOWE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE DOTYCZY WSZELKICH RODZAJÓW SZKÓD, W TYM WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNI, SPECJALNY, SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE (W TYM SZKODY Z TYTUŁU STRATY W BIZNESIE, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DOBREJ WOLI, UTRATA UŻYCIA, UTRATA DANYCH, KOSZT UZYSKANIA TOWARÓW ZAMIENNYCH, USŁUGI LUB INFORMACJE, SPORY LUB PODOBNE), NAWET NA PODSTAWIE NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIE GWARANCJI, TORT (W TYM ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI OSOBA DORADZI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OKREŚLONE NINIEJSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ PODSTAWĄ POROZUMIENIA POMIĘDZY STRONAMI qsciencesshop.com A TY. PRODUKTY, INFORMACJE I USŁUGI OFEROWANE W WITRYNIE I ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE BYŁY DOSTARCZANE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, WYŁĄCZNA I CAŁKA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON qsciencesshop.com Z DOWOLNEGO POWODU, ORAZ TWOJE JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI Z TYTUŁU ROSZCZENIA Z KAŻDEJ PRZYCZYNY, OGRANICZA SIĘ DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOWOLNY PRODUKT, INFORMACJE LUB USŁUGI ZAKUPIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD qsciencesshop.com NA TEJ STRONIE.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE GWARANCJE LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE RODZAJE SZKÓD. ODPOWIEDNIO, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. W TAKICH JURYSDYKCJACH, WYŁĄCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄ OGRANICZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

5. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić qsciencesshop.com przed wszelkimi roszczeniami, żądań, przyczyny działania, straty, wydatki, szkody i koszty, w tym wszelkie uzasadnione honoraria prawników, wynikające lub wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny lub zachowaniem w niej, wszelkie działania związane z Twoim kontem przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę, wszelkie materiały, do których przesyłasz, publikować lub przesyłać za pośrednictwem Witryny, Twoje naruszenie niniejszej Umowy, Twoje naruszenie lub naruszenie jakichkolwiek praw innej osoby, lub zakończenie Twojego dostępu do Witryny.

6. Wykorzystanie witryny; Zakończenie użytkowania

Musisz założyć konto w tej Witrynie, aby móc korzystać z niektórych funkcji tej Witryny, takie jak korzystanie z forum. Jeśli podajesz informacje w tej Witrynie, zgadzasz się (za) zapewniają prawdziwe, dokładny, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie z sugestiami Witryny, i (b) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować takie informacje, aby były zgodne z prawdą, dokładny, aktualne i kompletne w zakresie, w jakim Witryna umożliwia takie aktualizacje. Jeśli podasz fałszywe informacje, niedokładny, nieaktualne lub niekompletne, lub qsciencesshop.com ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są fałszywe, niedokładny, nieaktualne lub niekompletne, qsciencesshop.com ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto i zabronić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakąkolwiek jego część) przez Ciebie.

Nazwę użytkownika i hasło utworzysz podczas rejestracji konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta, i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane przy użyciu Twojego hasła lub konta. Zgadzasz się (za) natychmiast powiadom qsciencesshop.com o każdym nieuprawnionym użyciu Twojego hasła lub konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, i (b) upewnij się, że wylogowujesz się ze swojego konta na koniec każdej sesji. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikające z korzystania z Twojego konta w Witrynie, w tym opłaty wynikające z nieautoryzowanego korzystania z konta przed podjęciem kroków w celu zapobieżenia takiemu zdarzeniu poprzez zmianę hasła i powiadomienie qsciencesshop.com. qsciencesshop.com Strony nie mogą i nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego punktu.

Zgadzasz się korzystać z tej Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem, i że jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Witryny i komunikację w niej. Zgadzasz się nie publikować ani nie przesyłać za pośrednictwem tej Witryny żadnych niezgodnych z prawem, naruszające, groźny, niepokojenie, oszczerczy, wulgarny, nieprzyzwoity, bezcześcić, nieprzyzwoity, ofensywa, wszelkiego rodzaju materiały nienawistne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, w tym wszelkie materiały zachęcające do czynów lub zachowań przestępczych, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, narusza prawa własności intelektualnej innych osób lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy lokalne, stan, prawo krajowe lub międzynarodowe. Zgadzasz się nie korzystać z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który zakłóca jej normalne działanie lub korzystanie z Witryny przez innych użytkowników i korzystanie z niej.

Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do tej Witryny w żaden sposób, z wyjątkiem interfejsu udostępnionego przez qsciencesshop.com w celu uzyskania dostępu do Witryny. Tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek łącza z innej witryny internetowej do jakiejkolwiek strony w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody qsciencesshop.com jest zabronione. Uruchamianie lub wyświetlanie tej Witryny lub jakichkolwiek informacji lub materiałów wyświetlanych w tej Witrynie w ramkach lub w podobny sposób na innej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody qsciencesshop.com jest zabronione. Wszelkie dozwolone łącza do tej Witryny muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasady i przepisy.

qsciencesshop.com nie składa żadnych oświadczeń, że Materiały zawarte w Witrynie lub produkty opisane lub oferowane w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi, lub że niniejsza Umowa jest zgodna z prawem jakiegokolwiek innego kraju. Goście, którzy korzystają z Witryny i mieszkają poza Stanami Zjednoczonymi, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy. Zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do tej Witryny z jakiegokolwiek terytorium, na którym jej zawartość jest nielegalna, i że ty, a nie strony qsciencesshop.com, są odpowiedzialni za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym.

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez Ciebie lub qsciencesshop.com. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, pod warunkiem, że zaprzestaniesz dalszego korzystania z tej Witryny. qsciencesshop.com może również wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą Umowę, kiedykolwiek, bez uprzedzenia, i odpowiednio odmówić dostępu do Witryny, jeśli według własnego uznania qsciencesshop.com nie zastosujesz się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszej Umowy lub twoje użycie jest szkodliwe dla interesów innego użytkownika lub stron qsciencesshop.com. Po wypowiedzeniu Umowy przez Ciebie lub przez nas, musisz niezwłocznie zniszczyć wszystkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane z tej Witryny, a także wszystkie kopie takich materiałów, niezależnie od tego, czy zostały wykonane zgodnie z warunkami użytkowania, czy w inny sposób. qsciencesshop.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania w dowolnym momencie i od czasu do czasu, tymczasowo lub na stałe, Strona (lub jakąkolwiek jego część) z powiadomieniem lub bez. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, zgadzasz się, że Strony qsciencesshop.com nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zakończenie działania Witryny.

Zgadzasz się, że qsciencesshop.com może zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części tej Witryny, bez uprzedzenia, za wszelkie zachowania, które qsciencesshop.com, według własnego uznania, uważa, że ​​narusza niniejszą Umowę lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub jest szkodliwa dla interesów innego użytkownika lub stron qsciencesshop.com.

7. Treść i zachowanie użytkownika

W stosownych przypadkach w Witrynie, zapraszamy do publikowania własnych treści („Treści użytkownika”). Należy pamiętać, że ta witryna jest przeznaczona do użytku przez osoby dorosłe; jeśli nie masz ukończonych lat 18, nie przesyłaj żadnych Treści użytkownika do tej Witryny.

Rozumiesz, że wszystkie Treści użytkownika, niezależnie od tego, czy opublikowałeś publicznie na forum, czy prywatnie przesłałeś je innemu użytkownikowi Witryny lub do nas, jest Twoją wyłączną odpowiedzialnością. Chociaż Witryna została zaprojektowana jako bezpieczne miejsce do udostępniania takich Treści użytkownika, qsciencesshop.com nie może zagwarantować, że inni użytkownicy nie będą niewłaściwie wykorzystywać udostępnianych Treści użytkownika. Jeśli masz jakiekolwiek Treści użytkownika, które chciałbyś zachować jako poufne i / lub nie chcesz, aby inni korzystali z nich, nie publikuj go w Serwisie. W żadnym wypadku qsciencesshop.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika, włącznie z, ale nie ograniczone do, wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek Treściach użytkownika, lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z opublikowanych Treści użytkownika, wysłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesłane za pośrednictwem Witryny. qsciencesshop.com, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ANI NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE JAKICHKOLWIEK TREŚCI UŻYTKOWNIKA, KTÓRE PUBLIKUJESZ NA STRONIE.

Publikując lub przesyłając dowolne Treści użytkownika w Witrynie, lub wysyłając nam e-mailem jakiekolwiek treści, niniejszym udzielasz qsciencesshop.com, bez tantiem, w pełni opłacony, wieczny, nieodwołalny, niewyłączne iw pełni podlegające podlicencjonowaniu prawo i licencja na użytkowanie, rozmnażać się, modyfikować, przystosować się, publikować, Tłumaczyć, łączyć z innymi pracami, tworzyć prace pochodne z, rozprowadzać, wykonać, edytować i wyświetlać takie Treści użytkownika (w całości lub w części) na całym świecie i / lub włączanie go do innych dzieł w jakiejkolwiek formie, głoska bezdźwięczna, lub technologia znana obecnie lub później opracowana. W szczególności zrzekasz się wszelkich „osobistych praw osobistych” do Treści użytkownika. Powyższa dotacja obejmuje, bez limitów, wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Treści użytkownika. Oświadczasz i gwarantujesz to: jesteś właścicielem Treści użytkownika opublikowanych przez Ciebie w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w inny sposób masz prawo do udzielenia licencji określonej w tej sekcji 10; a umieszczanie Treści użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, prawa do reklamy, prawa autorskie, prawa wynikające z umowy lub inne prawa jakiejkolwiek osoby. Zgadzasz się zapłacić za wszystkie tantiemy, opłaty, oraz wszelkie inne kwoty należne jakiejkolwiek osobie z tytułu jakichkolwiek Treści użytkownika opublikowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że qsciencesshop.com może zachować Treść użytkownika, a także może ujawnić Treść użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze w przekonaniu, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione, aby: przestrzegać procesu prawnego; egzekwować niniejszą Umowę; odpowiadać na roszczenia, że ​​jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich; lub chronić prawa, własność, lub bezpieczeństwo osobiste qsciencesshop.com, użytkowników i opinii publicznej. Rozumiesz, że techniczne przetwarzanie i transmisja Witryny, w tym Treści użytkownika, może zawierać: transmisje w różnych sieciach; oraz zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń.

Zgadzasz się na każdy z warunków niniejszej Umowy, a ponadto zgadzasz się, że każdy z tych warunków obowiązuje zawsze i szeroko w odniesieniu do qsciencesshop.com na całym świecie. Publikowanie treści użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym pomysły lub ujawnienia opinii, jest z Twojej strony dobrowolne. Publikowanie lub dostarczanie Treści użytkownika nie ustanawia żadnych poufnych ani umownych stosunków ani nie można ich dorozumieć w wyniku naszej oceny lub późniejszego wykorzystania Treści użytkownika. qsciencesshop.com nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Treści użytkownika, w tym opinia(s) lub sugestia(s), publikujesz lub przesyłasz za pośrednictwem Witryny lub za jej pośrednictwem, w tym zdjęcia, filmy i pisemne referencje. Gwarantujesz, że masz pełne uprawnienia do składania takich zgłoszeń i zabezpieczania qsciencesshop.com. qsciencesshop.com MA PRAWO DO NIEOGRANICZONEGO KORZYSTANIA Z KAŻDEJ TREŚCI UŻYTKOWNIKA, KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ OD CIEBIE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, DO KAŻDEGO CELU, KOMERCYJNE LUB INNE, BEZ ODSZKODOWANIA DLA CIEBIE JAKO DOSTAWCY TREŚCI UŻYTKOWNIKA.

Otrzymuj najnowsze oferty, ogromne rabaty, darmowe próbki i wiele więcej. Dołącz do nas teraz!