Produk Qsciences – Q Sciences Rami dan bukan rami

Kami bukan lagi Pengedar Produk Q Sciences. Untuk laman web Parent Q Sciences tekan di sini

Syarat Perkhidmatan

Bukan Nasihat Penjagaan Kesihatan

Laman web ini tidak bertujuan untuk memberi nasihat perubatan, diagnosis, rawatan atau pencegahan. Produknya, maklumat, perkhidmatan dan kandungan lain yang disediakan di dan melalui Laman web ini, termasuk maklumat yang mungkin diberikan di Laman web ini (secara langsung atau melalui pautan ke laman web pihak ketiga oleh profesional penjagaan kesihatan atau pemakanan, disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Sila berjumpa dengan doktor anda atau profesional penjagaan kesihatan yang lain (secara kolektif, "Pakar penjagaan kesihatan") mengenai pilihan diagnosis atau rawatan yang berkaitan dengan perubatan atau kesihatan.

Anda tidak boleh menggunakan maklumat atau perkhidmatan di Laman ini untuk diagnosis atau rawatan masalah kesihatan atau untuk preskripsi ubat atau rawatan lain. Anda harus selalu berunding dengan Profesional Penjagaan Kesihatan anda, dan baca dengan teliti semua maklumat yang diberikan oleh pengeluar produk dan pada atau di mana-mana label atau pembungkusan produk, sebelum menggunakan sebarang ubat atau pemakanan, produk herba atau homeopati, sebelum memulakan program diet atau senaman atau sebelum menggunakan rawatan untuk masalah kesihatan.

Laman web ini mungkin mengandungi iklan, kandungan tajaan, sisipan berbayar, pautan afiliasi atau bentuk pengewangan lain.

1. Privasi

Penggunaan Laman web ini tertakluk kepada syarat-syarat dasar privasi kami yang dengan ini digabungkan dan dijadikan sebahagian dari Perjanjian ini. Sila teliti Dasar Privasi kami dengan teliti. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat kami Dasar Privasi. Kami berhak, dan anda memberi kebenaran kepada kami, untuk menggunakan maklumat mengenai penggunaan laman web ini oleh anda, pendaftaran akaun, dan maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda sesuai dengan Dasar Privasi kami.

2. hak cipta; Tanda Dagangan; Harta Intelek

Anda mengakui bahawa semua bahan di Laman web ini, termasuk reka bentuk Laman web, teks, grafik, bunyi, gambar, dan fail lain dan pemilihan dan susunannya (secara kolektif, "Bahan"), adalah hak milik qsciencesshop.com dan tertakluk dan dilindungi oleh undang-undang dan hak hak cipta antarabangsa Amerika Syarikat dan antarabangsa. Semua hak atas Bahan yang tidak diberikan secara jelas dalam Perjanjian ini adalah hak milik masing-masing kepada pemilik hak cipta mereka. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas oleh Perjanjian ini atau di Laman web, anda mungkin tidak menyalin, menghasilkan semula, mengedar, menerbitkan semula, muat turun, membuat persembahan, paparan, jawatan, menghantar, mengeksploitasi, membuat karya terbitan atau menggunakan apa-apa Bahan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, tanpa kebenaran bertulis dari qsciencesshop.com atau pemilik hak cipta yang berkenaan. qsciencesshop.com, membenarkan anda melihat dan memuat turun Bahan hanya untuk peribadi, penggunaan bukan komersial, dengan syarat anda menyimpan semua notis hak cipta dan hak milik lain yang terkandung dalam Bahan asli. Anda tidak boleh mengubah atau menyesuaikan Bahan dengan cara apa pun atau menggunakannya untuk tujuan awam atau komersial.

3. Pautan; Laman Web Pihak Ketiga

Sebarang pautan di Laman web ke laman web pihak ketiga hanya disediakan untuk kemudahan anda. Sekiranya anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan Laman web qsciencesshop.com tidak mengawal atau menyokong laman web pihak ketiga tersebut. Anda bersetuju bahawa Pihak qsciencesshop.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, barang atau perkhidmatan yang disediakan di atau melalui laman web luar ini atau untuk kegunaan anda atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web tersebut. You will use these links at your own risk.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, surat-menyurat atau urusan perniagaan anda dengan, atau penyertaan dalam promosi, pengiklan yang terdapat di atau melalui penggunaan Laman web ini, termasuk pembayaran dan penghantaran barang atau perkhidmatan yang berkaitan, dan apa-apa syarat lain, syarat, jaminan atau perwakilan yang berkaitan dengan urusan tersebut, hanya antara anda dan pengiklan tersebut. Anda bersetuju bahawa Pihak qsciencesshop.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan apa-apa yang berlaku akibat daripada sebarang urus niaga tersebut atau akibat kehadiran pengiklan tersebut di Laman web.

4. Penafian; Had Liabiliti

ANDA MEMAHAMI DAN MENYETUJUINYA: PENGGUNAAN LAMAN ANDA ADALAH DI ATAS RISIKO ANDA. LAMAN DAN BAHAN YANG TERDAPAT DI SINI DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". KECUALI SEBAGAI YANG LAIN DIBERIKAN DENGAN PERJANJIAN INI, qsciencesshop.com., IBU BAPA, SUBSIDIARI DAN SYARIKAT AFILASI YANG LAIN DAN PEGAWAI RESPEKTIF MEREKA, PENGARAH, PEKERJA DAN PERWAKILAN LAIN (KOLEKTIF, "PIHAK Qsciencesshop.com") JELAS MENAFIKAN SEMUA JAMINAN SETIAP JENIS, APA YANG DILAKSANAKAN ATAU DIPAKSA, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSIRAT YANG TERDAPAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERBARU DAN BUKAN PELANGGARAN.

KECUALI SEBAGAI YANG LAIN DIBERIKAN DENGAN PERJANJIAN INI, qsciencesshop.com PIHAK TIADA JAMINAN YANG (Saya) LAMAN INI MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, (II) LAMAN INI AKAN TIDAK TERGANGGU, MASA, SELAMAT, ATAU BEBAS RALAT, (III) KEPUTUSAN YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN LAMAN AKAN TEPAT ATAU BERKAITAN, (IV) KUALITI SETIAP PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, ATAU BAHAN LAIN YANG DIPEROLEHI OLEH ANDA MELALUI LAMAN INI AKAN MEMENUHI HARAPAN ANDA, DAN (V) SETIAP KESILAPAN DI LAMAN AKAN DIPERBAIKI. SEBARANG BAHAN DITUNDUH ATAU LAINNYA DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DILAKUKAN PADA PERBINCANGAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUSAKAN SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU KEHILANGAN DATA YANG MENGHASILKAN DARIPADA HASIL DARI DARIPADA. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, MANA LISAN ATAU BERTULIS, DIPEROLEHI OLEH ANDA DARI PIHAK qsciencesshop.com ATAU ATAU ATAU MELALUI LAMAN INI AKAN MEMBUAT JAMINAN YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN INI.

SEMUA PRODUK DAN PERKHIDMATAN DIBELI ATAU MELALUI LAMAN INI HANYA TERHADAP SETIAP JAMINAN PEMBUAT RESPEKTIF MEREKA, PENGEDAR DAN / ATAU PEMBEKAL, JIKA ADA. KEPADA LUAR NEGERI SEPENUHNYA DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, qsciencesshop.com PIHAK MENAFIKAN SEMUA JAMINAN SETIAP JENIS, ADA EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK, SETIAP JAMINAN TERSIRAT, DENGAN TERHADAP PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DAFTAR ATAU DIBELI ATAU MELALUI LAMAN. TANPA MEMBATASKAN KETERANGAN UMUM, homedisinfectionservices.org PIHAK-PIHAK JELAS MENAFIKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB ATAU KEGAGALAN PRODUK, TUNTUTAN YANG DITANGGUHKAN UNTUK MENGGUNAKAN NORMAL, PELBAGAI PRODUK, PUNCA, MODIFIKASI PRODUK, PILIHAN PRODUK YANG TINGGAL DAN TIDAK PEMATUHAN DENGAN SETIAP ARAH YANG DICETAK. PRODUK DIBUAT UNTUK FEMALES SAHAJA.

qsciencesshop.com PIHAK TIDAK BOLEH DI BAWAH SEBARANG KEADAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB KERANA SEBARANG KEROSAKAN SETIAP JENIS YANG TELAH DIBERI, BERHUBUNG DENGAN ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN LAMAN, TERMASUK SETIAP TANGGUNGJAWAB (Saya) SEBAGAI PENERBIT MAKLUMAT, (II) SEBAGAI PENJUALAN SETIAP PRODUK ATAU PERKHIDMATAN, (III) UNTUK SETIAP PRODUK DEFEKTIF, (IV) UNTUK MAKLUMAT YANG TIDAK BENAR ATAU TIDAK TEPAT, (V) UNTUK SETIAP AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KE ATAU MENGUNGKAPKAN PENGALIHAN ATAU DATA ANDA, (KAMI) UNTUK PERNYATAAN ATAU PERLAKSANAAN SETIAP PIHAK KETIGA DI LAMAN, ATAU (VII) UNTUK PERKARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN LAMAN INI ATAU LAMAN WEB PIHAK KETIGA. INI ADALAH PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB YANG KOMPREHENSIF YANG BERLAKU KEPADA SEMUA KEROSAKAN SETIAP JENIS, TERMASUK SETIAP LANGSUNG, LANGSUNG, KHAS, KEROSAKAN INSIDENAL ATAU BERSAMA (TERMASUK KEROSAKAN KERANA KEHILANGAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN AKAN BAIK, RUGI PENGGUNAAN, KEHILANGAN DATA, KOS PENGURUSAN BARANG PENGGANTI, PERKHIDMATAN ATAU MAKLUMAT, TANGGUNGJAWAB ATAU SEPERTI), APA YANG BERDASARKAN PANGKALAN KONTRAK, PEMBERIAN JAMINAN, TEKAN (TERMASUK KEJADIAN), KEWAJIBAN PRODUK ATAU LAINNYA, WALAUPUN JIKA ADA INDIVIDU NASIHAT KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. BATASAN TANGGUNGJAWAB YANG DILETAKKAN DI SINI ADALAH ELEMEN PENTAKSIRAN DASAR BARANG ANTARA qsciencesshop.com PIHAK DAN ANDA. PRODUK, MAKLUMAT DAN PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN DAN MELALUI LAMAN INI TIDAK AKAN DIBERIKAN TANPA BATASAN. TIDAK MENGHADAPI PENDAPATAN, TANGGUNGJAWAB MAKSIMUM YANG SOLAT DAN SELURUH PIHAK qsciencesshop.com UNTUK SETIAP ALASAN, DAN PENGAMBILAN TERSEBUT DAN EKSKLUSIF ANDA UNTUK SETIAP PENYEBAB ATAU TUNTUTAN APA SAJA, HENDAKLAH TERHAD UNTUK JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK SETIAP PRODUK, MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI OLEH ANDA DARI qsciencesshop.com DI LAMAN INI.

BEBERAPA JURISDIKSI TIDAK MEMBENARKAN PENAFIAN JAMINAN TERTENTU ATAU BATASAN ATAU PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB UNTUK JENIS KEROSAKAN TERTENTU. TEPAT, BEBERAPA PENAFIAN DAN BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA. DALAM PENGADILAN SEPERTI, PENGECUALIAN DAN TANGGUNGJAWAB TERBATAS KEPADA PERBELANJAAN SEPENUHNYA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

5. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan menahan qsciencesshop.com yang tidak berbahaya terhadap semua tuntutan, tuntutan, punca tindakan, kerugian, perbelanjaan, kerosakan dan kos, termasuk sebarang bayaran peguam yang munasabah, terhasil atau timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan atau perlakuan anda di Laman web ini, sebarang aktiviti yang berkaitan dengan akaun anda oleh anda atau orang lain, sebarang bahan yang anda serahkan, hantar atau hantar melalui Laman web, pelanggaran Perjanjian ini oleh anda, pelanggaran atau pelanggaran hak anda yang lain, atau penamatan akses anda ke Laman web.

6. Penggunaan Laman web; Penamatan Penggunaan

Anda diminta untuk membuat akaun di Laman ini untuk memanfaatkan ciri-ciri tertentu dari Laman ini, seperti menggunakan forum. Sekiranya anda memberikan maklumat di Laman web ini, anda bersetuju untuk (a) sediakan benar, tepat, maklumat terkini dan lengkap mengenai diri anda seperti yang diminta oleh Laman web, dan (b) mengekalkan dan segera mengemas kini maklumat tersebut untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap setakat mana Laman ini memudahkan kemas kini. Sekiranya anda memberikan maklumat yang salah, tidak tepat, ketinggalan zaman atau tidak lengkap, atau qsciencesshop.com mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah palsu, tidak tepat, ketinggalan zaman atau tidak lengkap, qsciencesshop.com berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akaun anda dan melarang penggunaan mana-mana dan semua laman web semasa atau masa depan (atau mana-mana bahagiannya) oleh anda.

Anda akan membuat nama pengguna dan kata laluan semasa menyelesaikan proses pendaftaran akaun. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan akaun, dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun anda. Anda bersetuju untuk (a) segera beritahu qsciencesshop.com mengenai penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan lain, dan (b) pastikan anda keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab atas semua caj yang timbul dari penggunaan akaun anda di Laman web, termasuk caj yang disebabkan oleh penggunaan akaun anda secara tidak sah sebelum anda mengambil langkah untuk mencegah kejadian tersebut dengan menukar kata laluan anda dan memberitahu qsciencesshop.com. Pihak qsciencesshop.com tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda mematuhi bahagian ini.

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman web ini hanya untuk tujuan yang sah, dan bahawa anda bertanggungjawab untuk penggunaan dan komunikasi anda di Laman web ini. Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan atau menghantar melalui Laman web ini sesuatu yang menyalahi undang-undang, melanggar, mengancam, mengganggu, fitnah, kesat, cabul, tidak senonoh, tidak senonoh, menyinggung perasaan, bahan benci atau tidak menyenangkan dalam apa jua bentuk, termasuk sebarang bahan yang mendorong perlakuan atau perlakuan jenayah yang akan menimbulkan tanggungjawab sivil, melanggar hak harta intelek orang lain atau melanggar mana-mana kawasan tempatan yang berkenaan, negeri, undang-undang negara atau antarabangsa. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman ini dengan cara apa pun yang mengganggu operasi normalnya atau dengan penggunaan dan kesenangan pengguna lain dari Laman web ini..

Anda seterusnya bersetuju bahawa anda tidak akan mengakses Laman ini dengan cara apa pun kecuali melalui antara muka yang disediakan oleh qsciencesshop.com untuk akses ke Laman web ini. Membuat atau mengekalkan pautan dari laman web lain ke halaman mana pun di Laman ini tanpa kebenaran bertulis dari qsciencesshop.com terlebih dahulu dilarang. Menjalankan atau mempamerkan Laman ini atau sebarang maklumat atau bahan yang dipaparkan di Laman ini dalam bingkai atau dengan cara yang serupa di laman web lain tanpa kebenaran bertulis dari qsciencesshop.com sebelumnya. Sebarang pautan yang dibenarkan ke Laman ini mesti mematuhi semua undang-undang yang berlaku, peraturan dan undang-undang.

qsciencesshop.com tidak membuat pernyataan bahawa Bahan yang terdapat di Laman web atau produk yang dijelaskan atau ditawarkan di Laman ini sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam bidang kuasa di luar Amerika Syarikat, atau bahawa Perjanjian ini mematuhi undang-undang negara lain. Pengunjung yang menggunakan Laman web dan tinggal di luar Amerika Syarikat melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang, jika dan sejauh mana undang-undang tempatan terpakai. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengakses Laman web ini dari wilayah mana pun kandungannya tidak sah, dan bahawa anda, dan bukan Pihak qsciencesshop.com, bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku.

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan oleh anda atau qsciencesshop.com. Anda boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan syarat bahawa anda menghentikan penggunaan selanjutnya dari Laman web ini. qsciencesshop.com juga boleh menghentikan atau menangguhkan Perjanjian ini, pada bila bila masa, tanpa notis, dan dengan itu menafikan anda akses ke Laman web ini, jika mengikut budi bicara qsciencesshop.com anda gagal mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Perjanjian ini atau penggunaan anda membahayakan kepentingan pengguna lain atau Pihak qsciencesshop.com. Apabila sebarang Perjanjian ditamatkan oleh anda atau kami, anda mesti segera memusnahkan semua bahan yang dimuat turun atau diperolehi dari Laman web ini, serta semua salinan bahan tersebut, sama ada dibuat mengikut syarat penggunaan atau sebaliknya. qsciencesshop.com berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah atau menghentikannya, sementara atau kekal, Laman web (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, anda bersetuju bahawa Pihak qsciencesshop.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan Laman web.

Anda bersetuju bahawa qsciencesshop.com boleh menghentikan atau menangguhkan akses anda ke semua atau sebahagian dari Laman web ini, tanpa notis, untuk sebarang kelakuan yang qsciencesshop.com, mengikut budi bicara mutlaknya, percaya melanggar Perjanjian ini atau undang-undang yang berlaku atau membahayakan kepentingan pengguna lain atau Pihak qsciencesshop.com.

7. Kandungan dan Kelakuan Pengguna

Sekiranya berkenaan di Laman web, anda dijemput untuk menghantar kandungan anda sendiri ("Kandungan Pengguna"). Harap maklum bahawa Laman web ini bertujuan untuk kegunaan orang dewasa; jika anda berumur di bawah 18, jangan menghantar Kandungan Pengguna ke Laman web ini.

Anda faham bahawa semua Kandungan Pengguna, sama ada anda telah membuat siaran secara terbuka di forum atau dihantar secara peribadi kepada pengguna Laman web lain atau kepada kami, adalah tanggungjawab anda sendiri. Walaupun Laman web ini dirancang untuk menjadi tempat yang selamat untuk berkongsi Kandungan Pengguna tersebut, qsciencesshop.com tidak dapat menjamin bahawa pengguna lain tidak akan menyalahgunakan Kandungan Pengguna yang anda kongsi. Sekiranya anda mempunyai Kandungan Pengguna yang anda ingin merahsiakan dan / atau tidak mahu orang lain menggunakannya, jangan hantarkannya ke Laman Web. Dalam keadaan apa pun, qsciencesshop.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang Kandungan Pengguna, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesalahan atau peninggalan dalam Kandungan Pengguna mana pun, atau untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa yang berlaku akibat penggunaan Kandungan Pengguna yang disiarkan, diemail atau dihantar melalui laman web ini. qsciencesshop.com, TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PELBAGAI PENGGUNA ATAU PELUPUSAN SETIAP KANDUNGAN PENGGUNA YANG ANDA HANTAR KE LAMAN.

Dengan menyiarkan atau dan menghantar Kandungan Pengguna di Laman Web, atau menghantar e-mel kepada kami sebarang kandungan, anda dengan ini memberikan qsciencesshop.com, bebas royalti, dibayar sepenuhnya, berkekalan, tidak boleh ditarik balik, hak dan lesen bukan eksklusif dan sepenuhnya berlesen untuk digunakan, menghasilkan semula, ubah suai, menyesuaikan diri, menerbitkan, terjemahkan, gabungkan dengan karya lain, buat karya terbitan dari, mengedar, membuat persembahan, edit dan paparkan Kandungan Pengguna tersebut (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan / atau untuk memasukkannya ke dalam karya lain dalam bentuk apa pun, media, atau teknologi yang kini dikenali atau dikembangkan. Anda secara khusus mengetepikan "hak moral" di dan ke Kandungan Pengguna. Pemberian di atas merangkumi, tanpa had, sebarang hak cipta dan hak harta intelek lain di dan ke Kandungan Pengguna anda. Anda mewakili dan menjamin bahawa: anda memiliki Kandungan Pengguna yang disiarkan oleh anda di atau melalui Laman web atau mempunyai hak untuk memberikan lesen yang dinyatakan dalam Bahagian ini 10; dan penyiaran Kandungan Pengguna anda di atau melalui Laman web ini tidak melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau hak lain mana-mana orang. Anda bersetuju untuk membayar semua royalti, bayaran, dan wang lain yang terhutang kepada mana-mana orang kerana kandungan Pengguna yang anda hantar ke atau melalui Laman web ini.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa qsciencesshop.com dapat melindungi Kandungan Pengguna dan mungkin juga mendedahkan Kandungan Pengguna jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau dengan niat baik bahawa pemeliharaan atau pendedahan sedemikian wajar untuk: mematuhi proses undang-undang; menguatkuasakan Perjanjian ini; bertindak balas terhadap tuntutan bahawa mana-mana Kandungan Pengguna melanggar hak pihak ketiga; atau melindungi hak, harta benda, atau keselamatan peribadi qsciencesshop.com, penggunanya dan orang ramai. Anda faham bahawa pemprosesan dan penghantaran teknikal Laman web, termasuk Kandungan Pengguna anda, mungkin melibatkan: penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan perubahan untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal menghubungkan rangkaian atau peranti.

Anda bersetuju dengan setiap syarat dalam Perjanjian ini dan seterusnya bersetuju bahawa setiap syarat ini terpakai selama-lamanya dan luas berkenaan dengan qsciencesshop.com di seluruh dunia. Pengeposan Kandungan Pengguna ke atau melalui Laman web, termasuk idea atau pendedahan pendapat, adalah sukarela di pihak anda. Tidak ada hubungan sulit atau kontraktual yang dijalin oleh penyiaran atau penyediaan Kandungan Pengguna anda atau akan disiratkan oleh tinjauan kami atau penggunaan Kandungan Pengguna anda selanjutnya. qsciencesshop.com tidak akan bertanggungjawab atas sebarang pendedahan mengenai Kandungan Pengguna, termasuk pendapat(s) atau cadangan(s), anda menghantar atau menghantar ke atau melalui Laman web ini, termasuk gambar, video dan testimoni bertulis. Anda menjamin bahawa anda mempunyai kuasa penuh untuk membuat penyerahan tersebut dan mengganti rugi qsciencesshop.com. qsciencesshop.com HENDAKLAH MENGGUNAKAN PENGGUNAAN YANG TIDAK TERHAD SETIAP KANDUNGAN PENGGUNA YANG MUNGKIN DITERIMA DARI ANDA DI ATAU MELALUI LAMAN, UNTUK TUJUAN APA SAJA, KOMERSIAL ATAU LAIN, TANPA Pampasan KEPADA ANDA SEBAGAI PENYEDIA KANDUNGAN PENGGUNA.

Dapatkan tawaran terkini, potongan besar, sampel percuma dan banyak lagi. Sertailah kami sekarang!